ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

у сфері захисту персональних даних відвідувачів веб-сайту

Політика конфіденційності (далі за текстом — «Політика») регулює відносини у сфері захисту персональних даних відвідувачів веб-сайту https://www.byreviy.org/ (далі за текстом — «Веб-сайт»), який належить, першій президентській бригаді «Буревій», (КОД ЄДРПОУ 44919394, юридична адреса: 79000, Україна, Львівська обл, м.Львів, вул.М.Скорика 17), зареєстрованій згідно чинного законодавства України (далі за текстом — «Буревій»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Значення термінів, використаних у Політиці: база персональних даних — іменована сукупність упорядкованихперсональних даних в електронній формі та/або у формі картотекперсональних даних; згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичноїособи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди; обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких якзбирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі звикористанням інформаційних (автоматизованих) систем; персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються; третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних; файли cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою (комп’ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування Веб-сайту, та які Веб-сайт передає браузеру. Додатково про файли cookie можна дізнатись за посиланням: https://allaboutcookies.org/. всі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти.

1.2. Політика конфіденційності розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування Веб-сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки.

1.3. Політика конфіденційності, а також діяльність «Буревій», пов’язана із збиранням, обробкою, зберіганням та іншими правомірними діями щодо персональних даних, регулюється:
● Конституцією України;
Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.No2287-VI;
іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регулюють питання захисту персональних даних;
ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами. До правовідносин, які виникають в «Буревій» у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі міжнародне), національні та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн.

1.4. Власником персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Веб-сайту є «Буревій». «Буревій» має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Веб- сайту, в т. ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Веб-сайті.

1.6. «Буревій» гарантує, що:
дотримується належної практики та нормативних вимог щодо захисту персональних даних;
захищає права суб’єктів персональних даних;
запобігає ризику порушення безпеки обробки персональних даних.

1.7. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування Веб-сайту, є здійснення «Буревій» своєї статутної діяльності.

1.8. Розміщення даної Політики за посиланням, вказаним в п. 4.1. цієї Політики, є повідомленням суб’єктів персональних даних про Власника, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням Веб-сайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані.

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. «Буревій» може збирати та обробляти наступну інформацію про Вас:
Інформація, яку Ви надаєте «Буревій»: це інформація про Вас, яку Ви надаєте шляхом: використання Веб-сайту та опцій Веб-сайту, підписання на отримання оновлень електронною поштою, надання благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій Веб-сайту, комунікації з «Буревій» через опції, доступні на Веб-сайті, тощо.
Інформація про Вас, яка збирається Веб-сайтом та іншими системами:
1) якщо Ви відвідуєте Веб-сайт, треті особи можуть збирати певну інформацію про Вас та Ваше відвідування, так як тип та версія Вашого браузера, а також сторінки на Веб-сайті, які Ви відвідуєте, адресу інтернет-протоколу (ІР);
2) Веб-сайт також може завантажувати файли cookie на Ваш пристрій;
3) якщо Ви контактуєте із співробітниками «Буревій» за допомогою Веб-сайту або інших засобів електронного зв’язку.
Інформація, яку збирають треті особи про Вас на Веб-сайті шляхом виконання дій: це інформація про Вас, яку Ви надаєте третім особам (наприклад, Facebook, Google, Twitter), використовуючи опції для обміну в соціальних мережах, доступні на Веб-сайті, при переходів з однієї сторінки на іншу або шляхом перегляду матеріалів, що мають посилання (відкриваються) на інші платформи (веб-сайти).

2.2. Те, яким чином «Буревій» обробляє Ваші персональні дані, залежить від того, як ви використовуєте Веб-сайт та взаємодієте з ним. Частина інформації може надаватись безпосередньо Вами під час використання Веб-сайту або вінший спосіб; іншу інформацію «Буревій» може збирати та обробляти самостійно за допомогою автоматизованих технологій, що використовуються на Веб-сайті.

2.3. Правові підстави обробки даних: при відвідуванні Веб-сайту «Буревій» обробляє ваші персональні дані, якщо:
1) «Буревій» отримав вашу згоду на таку обробку
2) ваші персональні дані необхідні «Буревій» для укладення та виконання з вами правочину чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину
3) у випадках, коли «Буревій» має законний інтерес для обробки ваших персональних даних, і цей законний інтерес не переважає над вашими інтересами щодо захисту даних або ваших фундаментальних прав і свобод, а також
4) в інших випадках, визначених чинним законодавством. У деяких випадках «Буревій» може мати юридичне зобов’язання обробляти ваші персональні дані або оброблятиме ваші персональні дані для формування, здійснення або захисту правових претензій.

2.4. Механізми автоматизованої обробки: «Буревій» та треті особи можуть використовувати технології автоматизованої обробки інформації для обробки інформації в деяких розділах Веб-сайту. «Буревій» використовує файли cookie для зберігання контенту та налаштувань, що дозволяє «Буревій» обробляти стандартну інформацію, яку ваш браузер надсилає певним веб-сайтам, які ви відвідуєте, наприклад, вашу IP-адресу, тип і мову браузера, а також сайт, з якого ви перейшли, сторінки, які ви відвідуєте і посилання, наякі ви натискаєте на Веб-сайті. Наявність такої технічної інформації допомагає «Буревій» покращувати Веб-сайт.

2.5. «Буревій» може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись)
1) з метою обробки Вашого запиту (звернення) до «Буревій», вчиненого за допомогою Веб-сайту
2) з метою забезпечення надання Вами благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на Веб-сайті
3) з метою реалізації інших статутних цілей «Буревій» в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.6. «Буревій» може накопичувати персональні дані, оброблені в процесі відвідування/використання Вами Веб-сайту, в тому числі шляхом внесенняцих даних до бази персональних даних. Зберігання Ваших персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства в сфері персональних даних.

2.7. Поширення Ваших персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

2.8. Ваші персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
закінчення 3-річного строку їх зберігання або іншого строку, визначеного чинним законодавством;
припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та «Буревій», якщо інше передбачено законодавством;
в інших випадках, визначених чинним законодавством в сфері захисту персональних даних.

2.9. «Буревій» не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні і світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, крім випадків, визначених законодавством.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. При відвідуванні/користуванні Веб-сайтом Ви маєте право:
3.1.1 Отримувати від «Буревій» інформацію, не визначену цією Політикою, щодо обробки, умов надання доступу до Ваших персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими Вами особами, крім випадків, визначених законодавством; на безоплатний доступ до своїх персональних даних;
3.1.2. Отримати відповідь на запит щодо обробки Ваших персональних данихв порядку і в строк, визначений чинним законодавством;
3.1.3. Пред’явити вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних, або щодо зміни або знищення Ваших персональних даних, якщо такі дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
3.1.4. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
3.1.5. Відкликати свою згоду на обробку персональних даних;
3.1.6. Також користуватись іншими правами, визначеними чинним законодавством в сфері захисту персональних даних.

3.2. Ви маєте право звернутись з питаннями, пов’язаними із збиранням, використанням, зберіганням та іншою обробкою Ваших персональних даних, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, із яким можна зв’язатись через адресу електронної пошти hotline@ombudsman.gov.ua. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане «Буревій» або начебто надіслане від імені «Буревій», будь ласка, зв’яжіться з «Буревій» безпосередньо за адресою електронної пошти infobyreviy@gmail.com.